Flokningsmidler

preload spinner

Sandfiltret kan kun fjerne partikler ned til en bestemt størrelse. Sandfiltret, kan ikke fange de mindste partikler, de kan derfor danne et slør i vandet, som giver en mat og mælkeagtig farve. Der kan tilsættes vandet et flokningsmiddel for at fange de mindste partikler. Flokningsmidlet binder de mindste partikler sammen til større enheder, der nu kan fanges af poolens sandfilter.

Årsager til grumset vand i swimmingpoolen

  • Bassinvandet er ikke korrekt afbalanceret
  • Dårlig filtrering, årsagen hertil kan være utilstrækkelig filter størrelse, problemer med hydraulik, problemer med pumpen eller at filteret er tilstoppet.
  • Forurening fra omgivelserne, såsom blade, insekter og andet organisk materiale, der kommer i bassinvandet.
  • Badende bringer naturligvis ting som snavs, støv, fnug, solcreme, hudceller med mere i poolen.
  • Algeopblomstringer.
  • Kraftig regn.

Flokningsmiddel binder de mindste partikler sammen

Grumset badevand forekommer, når enkelte partikler i vandet frastøder hinanden. Disse frastødningskræfter kommer fra vand, der absorberes på overfladen af ​​mange partikler og danner et beskyttende lag, der frastøder de andre partikler. Frastødnings kræfterne er så stærke, at de enkelte partikler ikke vil klumpe sig sammen uden at få hjælp hertil. Derfor er nødvendigt at anvende en proces kaldes flokning, for at slippe af med dem. Flokning er en fremgangsmåde, hvor partiklerne kommer ud af suspensionen i form af fnug eller flager, på grund af tilsætningen af ​​et flokningsmiddel eller klaringsmiddel - dvs. pool kemikalie.
 
Et flokningsmiddel er et kemikalie, der tilsættes til poolvandet for at hjælpe partikler faste stoffer til at bindes sammen og danne tungere partikler og opsamles i filteret.
 

Sådan bruges et flokningmiddel

Du tilsætter flokningsmidlet før du starter sandfiltret, på den måde kan de smudspartikler som er klistret sammen, bagefter blive opfanget af sandfiltret, da de nu er store nok. Du skal også tilsætte et flokningsmiddel før opstart af poolen. Du skal huske på, at flokningsmidler opløses i vandet efter 7 dage, derfor skal du lave en retur skylning, så de opfangede partikler bliver fjernet fra filtret. Ellers løber det hele tilbage i poolen, og du skal starte forfra. Det er vigtigt at du bruger flokningsmidler da de hjælper med, at forøge virkeevnen af desinfektionsmidlet i poolen.

Pools med papirfilter og flokningsmiddel

Selvom det er vigtigt, at du bruger flokningsmidler i alle former for pools, så er det mere vigtigt i en pool der bruger aktivt ilt som desinfektionsmiddel. Du skal dog huske på, at du ikke kan bruge flokningsmidler i pools med papirfiltre, da disse opfanger partikler som ikke er større end 5-10 micron. Hvilket betyder, at du meget hurtigere vil opleve, at filtret bliver tilstoppet. 

Trustpilot